GẠCH TRANH 3D – DNNGA-00026

1.100.000 / m2

097 9999 679