Khách đặt trực tiếp trong hoặc ngoài khu vực đà nẵng
Dành cho khách xem trực tiếp tại văn phòng xưởng in
Dành cho khách cần xem mẫu và tư vấn tại nhà