Công Ty cung cấp các hình thức giao hàng như sau :

– Nhận hàng trực tiếp tại Công Ty
– Nhân viên giao hàng của Công Ty giao trực tiếp trong ngày.
– Sử dụng dịch vụ giao hàng của bên thứ 3.
– Hỗ trợ gửi thông qua các hãng vận tải trong nước ( tại các bến xe )
– Gửi hàng thông qua bưu điện.
Proship.VN 1469507359.2127